Swing Or Die Festival 2009

PRIČETEK DELAVNIC / START OF THE WORKSHOPS

Friday workshops will take place at a studio on Društvena 20 in Ljubljana/Moste, registration will be before the first class! Saturday and sunday's workshops will take place at the studio at Vojkova 63 in Ljubljana/Bežigrad. Friday and saturday parties will take place at Španski borci, sunday party at SEM. Seeya!

Petkove delavnice bodo v studiu na Društveni 20 v Ljubljani/Moste, registracija se bo izvedla pred pričetkom prvega tečaja! Sobotne in nedeljske delavnice bodo v studiu na Vojkovi 63 v Ljubljani/Bežigrad. Petkov in sobotni žur bosta v Španskih Borcih v mostah, nedeljski žur pa v SEMu. Se vidimo!

Welcome to the SWING OR DIE festival 2009

Picture
The swing festival will take place in Ljubljana, the capital city of Slovenia, Europe in December 18 - 20th 2009. This will be the third swing Or Die festival and will consist of three days of workshops and wild parties.

International teachers will be teaching vintage swing dances lindy hop, charleston, balboa and collegiate shag. The host of the festival is Sajles Šinkovec (NY), who will also be teaching at the festival.

______________________________

Swing festival se bo odvijal v Ljubljani in sicer od 18. do 20. decembra 2009. To bo že tretji Swing Or Die festival, ki bo sestavljen iz treh dni delavnic in divjih zabav.

Mednarodni in lokalni učitelji bodo učili swing plese lindy hop, charleston, balboa in collegiate shag. Festival organizira Sajles Šinkovec (NY), ki bo tudi učil na festivalu.